Top

Innovatie en informatica : ontwikkelingen en opleiding


De wereld draait door, in elk geval, de tijd staat niet stil!
De school heeft grote aandacht voor nieuwe ontwikkelingen en processen.
In het basisonderwijs leren kinderen vooral lezen, schrijven en rekenen. De wijze waarop kinderen leren is verschillend. Auditieve of visuele hulp helpt kinderen om hun eigen leerstijl te gebruiken en te ontwikkelen.
Middelen zoals het digibord, de computer, laptop of tablet en een digitaal fototoestel helpen kinderen leren. Er zijn veel hulpmiddelen en maatwerk is mogelijk.
Leerkrachten, directie en administratie geloven in opleiding en nascholing, leren is levenslang willen en kunnen leren. Een echte professional weet ook wat hij of zij minder goed kan, durft hulpvragen stellen en op zoek gaan naar een expert of mentor die oplossingen kan aanreiken. Dit kan zowel binnen als buiten de schoolmuren.

Innovatie en informatica : digitalisering - ICT - vaardigheid


De school staat midden in de digitale wereld.
De school beschikt over een computerklas met voldoende computers zodat alle kinderen wekelijks zelfstandig aan de slag kunnen.
Alle klassen beschikken over een digitaal bord. De mobiele koffer met tablets kan dagelijks ontleend worden. De ICT-coördinator en de leerkrachten zorgen voor waardevolle educatieve software.
Er is een leerlijn met ICT-vaardigheden die geoefend worden en opgebouwd worden volgens de leeftijd van de kinderen.
Daarnaast kunnen WO- en muzische projecten ondersteund worden door digitale, grafische en/of creatieve verwerking met behulp van de computer of tablet. Taal en rekenen oefenen op de computer kan extra uitdagend of differentiërend zijn. Digitale platforms zoals Bingel worden regelmatig gebruikt.
De school gelooft in digitale geletterdheid en wil zo toekomstgericht denken en handelen.

Voorbeelden: uitnodigingen ontwerpen, mindmaps maken als voorbereiding voor een toets, informatie opzoeken via het internet…

Innovatie en informatica : STEM : Science - Technology - Engineering - Mathematics


Ontwerpen – evalueren – optimaliseren – vertrekken vanuit context

STEM speelt in op de natuurlijke nieuwsgierige houding van kinderen. Kinderen stellen zich vragen of botsen op problemen. Door ruimte te laten voor onderzoek en experiment kunnen kinderen op zoek gaan naar antwoorden en oplossingen. Het probleemoplossend denken en handelen krijgt een kans en wordt gestimuleerd. Kinderen bedenken en ontwerpen, voeren uit, evalueren en optimaliseren, … Zo ontwikkelen we samen met de kinderen hun vaardigheden en breiden we onze kennis stap voor stap uit. Een kritische houding maakt hen sterker en meer weerbaar in een samenleving die zo snel verandert. Bv. Hoe maak ik een ophaalbrug? …
In onze samenleving zien we een evolutie op het vlak van informatie en technologie. We vinden het dan ook belangrijk dat kinderen, naast het oefenen van ambachtelijke vaardigheden zoals koken, veters strikken, timmeren, … ook vertrouwen in en op technologie.
Het oefenen met robots zoals BeeBot, Dash & Dot, het gebruik van de iPad- of techniekkoffer laat hen ervaren dat techniek en technologie ons helpen. Ook het idee dat de mens uiteindelijk aan het stuur blijft, ondervinden ze in de lessen waar programmeren of ontwerpen centraal staan. 

Techniek en technologie hebben onze samenleving anders vormgegeven en deze evolutie staat niet stil.
We gaan op zoek naar praktische opdrachten binnen en buiten de klas. Onze kennis van taal en rekenen helpt ons bij het oplossen van problemen, we doen beroep op ons eigen inzicht en leren van elkaar.
We verkennen het gebruik van verschillende materialen en technieken en leren zo steeds bij.
Techniek wordt geïntegreerd doorheen de lessen en activiteiten: 
O koken en bakken (bv. Sneukelbuffet, Mijn restaurant, …)
O breien en naaien, ook met naaimachine (kussentjes, uiltjes, …)
O knutselen met kosteloos materiaal, recycleren
O knopen van touwen
O houtbewerking met boormachine, decoupeerzaag, timmeren, zagen, …
O ontwikkelen en ontwerpen met verschillende materialen
O robots programmeren: Beebot, Minecraft, Dash en Dot, Scratch
O slijm maken
O sneeuwbokaaltjes maken, met olie, …
O instant filler (herstelgips)
O tandwielen, Meccano, K’nex, Lego
O kleuterfietsen monteren
O picknickbanken monteren
O helpen bij het klaarzetten van klaptafels, klapstoelen, laden en lossen van karretjes, muziekinstallatie
O decoratietechnieken voor inrichting van feestelijkheden
O ontwerpen van affiches
O bediening van toestellen
O lezen en raadplegen van informatieve non-fictie boeken (ruime voorraad)
O gebruik van stappenplannen

Het gebruik van techniek is opnieuw een verhaal van samenwerking: de krachten en de kennis bundelen om meer te bereiken.
Een breed gamma van wetenschap en techniek komt, op kindermaat, aan bod. Techniek toepassen: zelf aan de slag gaan en zelf uitvoeren, daagt kinderen uit.

De school wil kinderen hun talenten laten ontdekken: handvaardig aan de slag, handig met de digitale knoppen, technisch inzicht of probleemoplossend denken zijn in de 21ste eeuw vaardigheden die we niet kunnen missen!
De school wil zo de kinderen voorbereiden op het secundair onderwijs en inzicht geven in hun studiekeuze (praktijkgericht, technisch of theoretisch gericht, algemeen vormend).