Top

Zorg : structuur en regelmaat


We houden van goede gewoontes en van een correcte houding. Routine hoeft zeker niet saai te zijn. Het brengt rust, zowel voor kinderen als volwassenen.
Structuur, regelmaat, afspraken en regels dragen bij tot de ontwikkeling van een gevoel van veiligheid en vertrouwen. Duidelijke grenzen zijn hierbij een baken van veiligheid, een veiligheidsboei in een grote schoolzee.
Het doel is consequent te handelen zodat iedereen weet wat er verwacht wordt.
Positief gedrag wordt beloond en kinderen voelen zich gestimuleerd om zo verder te doen. Ze krijgen bevestiging dat ze goed bezig zijn.
In de samenwerking met ouders en externen proberen we steeds goede afspraken te maken zodat iedereen in de school dezelfde afspraken en regels zou hanteren.
Voorbeelden:

  • Niet spelen of lopen in het gebouw.
  • Stil zijn in de refter als de borden op tafel komen, zo kan iedereen rustig eten.
  • Speelplaatsafspraken samen opvolgen.
  • Over de middag is er steeds een leerkracht van de school voor het middagtoezicht in de refter en op de speelplaats.

Feedback geven
Positieve feedback ‘Wat lukt al goed? Wat slaat aan? Welk gedrag verwachten we (positief benoemen)?’
Negatieve feedback: zelf feedback leren vragen aan anderen die iets beter kunnen dan jezelf – wat vind je minder of niet goed – leren uit fouten kan heel nuttig zijn!
Zowel binnen het schoolteam als met de kinderen willen we deze feedbackgedachte zoveel mogelijk toepassen om tot leren en ontwikkeling te komen. Net zoals een ingenieur of een ontwerper zijn plan of werk bespreekt met anderen, willen we deze basishouding ontwikkelen.     
De oudere leerlingen die moeilijkheden ondervinden bij het lezen (taal- of leesstoornis, dyslexie) krijgen extra leesondersteuning. Zij lezen, met hulp, informatieve en inhoudelijk uitdagende teksten die aansluiten bij de lessen wereldoriëntatie. Zij leren zo teksten ontleden en beter toegepast lezen.