Top

Zorg : leren leren


Jong geleerd is oud gedaan – van kleinsaf aan – stapsgewijs – op eigen niveau – doorstromen – integreren.
Huiswerkbeleid (gradatie naar tijdsduur en inhouden) en planning – werken met de agenda – zelfstandig werk opbouwen (bv. via contractwerk, spreekbeurten of werkstukken) – geheugentraining (memoriseren liedjes en gedichtjes, wereldoriëntatie vanaf vierde leerjaar, Frans vanaf vijfde leerjaar).
Leren leren is veel meer dan huiswerk maken en leren studeren. Het is informatie kunnen verwerken en toepassen in allerlei situaties.
In de school en in de klas bieden wij verschillende leerstijlen aan. Zo leren kinderen wat hun manier van leren is. Een kind leert een passende, eigen leerstijl aan, kan zich aanpassen en zijn leerstijl verder ontwikkelen volgens de eigen leeftijd.


Huiswerkbeleid

De school kiest bewust voor huiswerk. Ouders zien waar hun kinderen mee bezig zijn en kunnen de inhouden van de klas volgen.
Kinderen leren verantwoordelijkheid nemen en hun werk(jes) plannen.
Dit gaat niet in 1 grote stap, maar kent een geleidelijke opbouw. Kleine beetjes maken een groot werk haalbaar.
In het eerste leerjaar krijgen de kinderen voor het eerst huiswerk. Dit is vooral lezen, technisch schrijven en korte rekenopdrachten. Het werk wordt in kleine stapjes ingedeeld, elke dag een klein beetje (10’ – 20’).
In het 2de leerjaar oefenen de kinderen ook woordpakketten.
Vanaf het derde leerjaar (20’ – 30’) wordt het geheugen getraind en moeten de leerlingen gedichtjes memoriseren en voor het eerst een spreekbeurt houden. Zelfstandig werken wordt hierbij gestimuleerd.
Vanaf het vierde leerjaar staat het plannen centraal. In de klas zijn er vaste oefenmomenten om te leren leren (hoe aanpakken – welke leerstijl). Via de agenda en het werken met kleuren worden toetsen gepland en wordt leerstof ingeoefend.  
In de derde graad wordt huiswerk twee weken op voorhand meegedeeld, samen met alle activiteiten die in deze week doorgaan. Kinderen kiezen zelf wanneer ze het huiswerk maken, ze houden hierbij rekening met eigen naschoolse activiteiten en leren zo hun werk plannen. Op vrijdag dienen ze het huiswerk in.
Zo stomen we de kinderen in stapjes klaar voor het secundair onderwijs, waar een grote zelfstandigheid verwacht wordt voor verschillende vakken, taken en studieinhouden.