Top

Ouderbetrokkenheid


Samen school maken – sterke (sch)ouders – bouwen aan vertrouwen
De school heeft een hart voor de kinderen, maar ook een boontje voor de ouders (en grootouders).
Wij willen samen school maken met ouders, gedragen door sterke (sch)ouders.
We ontvangen de ouders met een glimlach en bieden graag een luisterend oor.
Ouders zijn welkom!

We willen empathie tonen: we weten dat opvoeden niet eenvoudig is en willen ouders hier graag in bijstaan waar mogelijk en als die behoefte er is.

We weten dat ouders hun kinderen in vertrouwen aan ons overlaten. Dit vertrouwen mogen we niet beschamen. Wij bouwen aan wederzijds vertrouwen. Wij streven naar een vertrouwensrelatie met ouders.
Informatie wordt zoveel mogelijk gegeven, op papier of digitaal. Bij moeilijkere momenten worden gesprekken georganiseerd of wordt er telefonisch contact opgenomen. In onze school worden ouders niet zomaar voor voldongen feiten gesteld. Beslissingen worden altijd genomen in of minstens na ernstig overleg.
Er zijn heel wat voorbeelden waarbij de school effectief kan ondersteunen: bij ziekte, bij opvoedings- of gedragsproblemen, bij leerproblemen, … maar ook bij heel eenvoudige zaken zoals veters strikken, middageten, op tijd gaan slapen, enz.
Doorheen het schooljaar worden heel wat kansen geboden om op school langs te komen en in dialoog te gaan.
Formeel: instapnamiddag - infoavond – oudergesprekken 2x per schooljaar (kerst en juni) – Open School (einde grote vakantie)
Informeel: feesten en projectdagen zoals Dierendag, Grootouderfeest, Kerstborrel, Vriendschapsweek, Opendeurdag, diplomafeest voor derde kleuter en zesde leerjaar (eventueel vijfde leerjaar), Zomerbar, Schoolvoorstelling
+ natuurlijks dagelijks in de school zelf.
Ouders kunnen de school dan echt meebeleven.

  • Aan de klasdeur of op de speelplaats na school
  • Heen en weer -mapje
  • FB-pagina van de school + een besloten groep (enkel de oudergroep van de klas) met foto’s en korte info

Nieuwe ouders krijgen heel wat info bij de inschrijving en rondleiding in de school. De 1ste schooldag kunnen zij tot in de klas meekomen om afscheid te nemen, af te spreken met de klasleerkracht en eventuele bezorgdheden nog te uiten.
Peuters en kleuters worden ’s morgens naar de turnzaal gebracht door een ouder. Indien er vragen of opmerkingen zijn, kunnen ze die bespreken met de juf van toezicht.
’s Avonds worden peuters en kleuters opgehaald aan de klas. Een gesprekje met de juf is dan steeds mogelijk.
Daarnaast is er het heen & weermapje waarmee ouders en klasjuf communiceren met elkaar.
In de zorgklas worden ouders door de zorgjuf uitgenodigd om over de onderwijsbehoeften van hun kind te spreken, indien er zorg of ondersteuning nodig is.
Ook de ouders kunnen dan hun zorgen of vragen bespreken zodat er een wederkerige relatie kan ontstaan met wederzijds begrip, overleg en afspraken voor de toekomst. De klasleerkracht is steeds aanwezig om concrete informatie te geven en toekomstgerichte afspraken te maken (bv. Zorg- of plusmaatregelen, leerlinggerichte aanpak in de klas en op de speelplaats).

Wij organiseren en nodigen zeer regelmatig uit:  opendeurdag (lente) , open School (zomer), open infodagen (ook voor kleuters), oudercontacten, agenda, rapport, GEHO – krantje, persoonlijk contact voor of na school om de drempel voor ouders laag te houden, contact te bevorderen en zo in een open relatie zorg te dragen voor ONZE kinderen.

Helpende handen
Wij doen graag een beroep op ouders met een specifieke bekwaamheid (ambacht, beroep,
talent, …): koken, naaien, schilderen, boetseren, bloemschikken, tuinieren, houtbewerking, …

Ouders helpen ons met vervoer, met extra begeleiding van een groepje, met fruit schillen, met leesgroepjes, met feesten, …