Top

Rooms-katholieke godsdienst


 • Nodigt de kinderen uit om:
  • Stil te staan bij de eigen levenservaringen en op verhaal te komen.
  • Te luisteren naar wat andere kinderen raakt in hun leven en open te staan voor het verhaal van anderen.
  • Te ervaren hoe het verhaal van Jezus een eigen kleur kan geven aan het leven en kan inspireren om goed te leven, naar het voorbeeld van Jezus.
  • Stilaan te groeien naar een eigen verhaal.
 • Aanpak:
  • Eerbied voor de eigenheid van elk kind.
  • Kansen creëren waardoor kinderen een eigen levensbeschouwing kunnen ontwikkelen.
  • Gesprek over de rijkdom van het christelijk geloof, beleefd binnen de katholieke geloofsgemeenschap.
  • Deelnemen aan sacramenten zoals Eerste communie en Vormsel.

Niet-confessionele zedenleer


Niet-confessionele zedenleer (NCZ) is het levensbeschouwelijk vak dat de principes van het vrijzinnig humanisme in de praktijk brengt.
NCZ begeleidt de leerlingen op hun weg naar volwassenheid zonder beroep te doen op een godsdienst of dogma’s.
Via een onderzoekende en kritische houding komen de kinderen tot zelfstandig en autonoom denken en handelen.
NCZ wil de kinderen vormen tot tolerante mensen met zin voor verantwoordelijkheid en samenwerking, tot mensen die graag en actief participeren in een open en pluralistische samenleving.
De kinderen tussen 6 en 12 jaar krijgen de kans om deel te nemen aan het Lentefeest en het Feest Vrijzinnige Jeugd.
Tijdens deze feesten beklemtonen we de overgang naar een nieuwe levensfase en neemt het kind afscheid van zijn respectievelijke kleuter- of kinderjaren.

Samenwerking


De visie op het leven is misschien verschillend, maar samenwerking is en blijft belangrijk.
Elk schooljaar werken de klassen samen rond enkele actuele thema’s (armoede, vrede, rouw, …).

Hierbij staan dialoog en begrip centraal. Respect ten opzichte van andere ideeën en opvatting is essentieel.