Top

Schooluren


De lessen gaan door
van 8.30 tot 11.40 uur
van 13.15 tot 16.00 uur
op woensdag tot 11.15 uur
op vrijdag tot 15.00 uur

Op de speelplaatsen
is er toezicht vanaf 8.00 uur en vanaf 12.45 uur. Gelieve deze tijden te respecteren.

Brengen en afhalen kleuters
Ouders brengen ’s morgens voor 8.30 uur hun kleuter naar de turnzaal. ’s Middags spelen de kleuters op de kleuterspeelplaats en bij slecht weer in de turnzaal. Het 3de kleuter speelt mee op de grote speelplaats. Afhalen gebeurt aan de klas.

Brengen en afhalen lagere school
De kinderen van de lagere school kunnen zelfstandig naar de grote speelplaats komen en naar de speelplaats gaan. Na de lessen komen zij ook zelfstandig naar buiten.

Indien kinderen niet tijdig kunnen worden afgehaald (binnen de 15 minuten na de schooluren) gaan zij mee naar de refter (middageten) of naar de gemeentelijke kinderopvang ‘De Boomgaard’ (einde schooldag).