Top

Belang van samenwerking


' Leren doe je niet alleen! '

De school wil een veilige haven zijn voor de kinderen. De school is geen eiland.
In heel diverse omstandigheden, vanuit verschillende vragen of noden, bouwt de school aan vele bruggen. Samenwerking met het woonzorgcentrum of met de serviceflats (dementieproject, bewegingsspelen, met vrijwilligers uit Dominiek Savio (lezen, spelen, …) of eigen buurt (secretariaatsmedewerker op vrijdag), met lokale of duurzame handel (bv. fruitboer, Fairtrade) leert de kinderen verder kijken dan hun neus lang is.
Ze leren anderen helpen en leren dat dit een fijn gevoel geeft. Ze leren ook hulp vragen en hulp aanvaarden, rustig en geduldig omgaan met anderen.
Kinderen kijken uit naar deze ontmoetingen, leren sociaal functioneren in een diverse samenleving en leren - zonder hierbij stil te staan - ontzettend veel bij. Ze ontwikkelen burgerzin, een duur woord waar een klein gebaar vaak veel meer zegt.
We willen dat onze kinderen opgroeien en zich ontwikkelen in een open relatie met anderen.
Hierbij leren ze hoe ze respect kunnen tonen voor anderen, die misschien anders zijn of beperkingen hebben.
Uiteindelijk leren ze ook hun eigen grenzen te verleggen en zelf nieuwe ontmoetingen aan te gaan.

De school stelt zich open voor stageprojecten, voor buitenlandse stagiairs, voor stagiairs of medewerkers met een beperking. Een stagiair met autisme deed een lange stage in de kleuterklas, een stagiair met een fysieke beperking kwam wekelijks lezen met het 1ste leerjaar.
De school zet zich actief in om hen vriendelijk te ontvangen en zo gepast mogelijk te begeleiden.
De school werkt samen met auteurs of tekenaars van kinderboeken, organiseert muzische workshops (dans, film, …).
De school werkt regelmatig samen met andere scholen en instellingen, zoals Dominiek Savio (school voor kinderen en jongeren met een beperking), het Woon- en zorgcentrum Ter Linde, secundaire scholen, …

Voorbeelden: - vriendschapsweek – goede doelen (Hachiko, Haiti, Music for Life, kerstmarkt, Koffiestop, Oxfam Wereldwinkel…)

Ouderraad

Ouderraad Wonderwijs Hooglede


De school heeft een fijne OUDERRAAD die jaarlijks heel wat materiële en financiële ondersteuning (met acties , met hulp voor de leerkrachten en financieel) biedt aan de school.
Iedereen kan lid worden doorheen het schooljaar of bij de start van een nieuw schooljaar. Dan nodigt de Ouderraad alle ouders uit voor de Algemene Vergadering.

Ouderraad Wonderwijs Hooglede

Bezoek de Facebook pagina van de ouderraad op www.facebook.com/ouderraadGeHo

Gemeente Hooglede


https://www.hooglede.be

 • Met onze schepenen (onderwijs, openbare werken, informatie, kind – en jeugdzaken, …) en met onze burgemeester, die het hoofd is van ons schoolbestuur bv. Bezoek gemeentehuis, verkiezingen in de klas
 • Met vaklui van de technische dienst en met de financiële dienst
 • De bibliotheek en Trimard
 • De dienst Vrije Tijd voor reservaties en voorstellingen
 • De Sportdienst (organiseren Vlaamse veldloopdag, sportdag…) voor sportieve impulsen.
 • Huis van het Kind: huiswerkbegeleiding
 • Het Woonzorgcentrum Ter Linde en de serviceflats
 • De lokale politie en de politiezone RIHO
  • Aanbod rond verkeersveiligheid 
  • fietscontrole en -registratie fietsers lagere school
  • Voetgangersexamen vierde leerjaar
  • fietsexamen zesde leerjaar
  • bij verontrustende meldingen of risicosituaties
  • overleg en verkeersacties voor een veilige schoolomgeving
  • begeleiding bij optocht of stoet
 • De school gaat op bezoek bij de brandweer, naar de dokter, naar de lokale winkel of supermarkt.  
 • De brandweer komt op bezoek in de school voor brandoefeningen met rook, waarbij met leerlingen, ouders of leerkrachten die vrijwillig ’s avonds meewerken. Ook reanimatie en AED komt aan bod op deze avonden

Ouderraad Wonderwijs Hooglede Ouderraad Wonderwijs Hooglede

Buitenschoolse opvang

Ouderraad Wonderwijs Hooglede


De kinderen worden naar school gebracht en van school gehaald
door de begeleidsters van de gemeentelijke kinderopvang

De Boomgaard
Kleine Stadenstraat 20
8830 HOOGLEDE
tel.: 051  25 20 88

Leidinggevende IBO de Boomgaard
Tel.: 051 23 13 96
Gsm: 0473 34 36 35
Fax: 051 20 38 26
E-mail: nancy.huyghe@hooglede.be
https://www.hooglede.be/deboomgaard

CLB en ondersteuningsnetwerk


De school werkt samen met het CLB (Vrij CLB Roeselare).
De school werkt na doorverwijzing samen met het Ondersteuningsnetwerk West-Vlaanderen.
De school werkt na doorverwijzing samen met logopedisten, kinesisten, revalidatiecentra, onderzoekscentra (COT, De Boom, psychologische begeleidingsdiensten, kinderneurologen).

Scholengemeenschap


De scholengemeenschap G-8 bestaat uit een aantal gemeentelijke basisscholen uit de provincie West-Vlaanderen, waaronder ook onze school.
Meer info via www.g-acht.be.

OVSG


Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten
Ravensteingalerij 3, bus 7
1000 Brussel
Tel. 02 506 41 50
https://www.ovsg.be/