Top

MOS : milieuzorg op school


‘Gardening is cheaper than therapy’
Milieuvriendelijke acties – actieve betrokkenheid van kinderen - bewuste keuzes maken 
Milieu en duurzaamheid zijn bijzonder actuele levensthema’s die de gezondheid, het leven en de toekomst van onze kinderen sterk beïnvloeden.
Op school willen wij op speelse en actieve wijze de kinderen bewust maken dat onze eigen bijdrage en actie er echt toe doet.
Deze activiteiten zijn steeds aangepast aan de leeftijd en aan de leefwereld van de kinderen. Het goede voorbeeld geven als ouder en als opvoeder – leerkracht is daarbij een sterke troef.
Zuinig omgaan met water, elektriciteit, plastiek bv. Dikketruiendag, Wereldwaterdag, boterhamdoos en herbruikbare flessen, energiespel, inzamelen batterijen en dopjes.

 • Werken aan een afvalarme school om afval te verminderen:
  • De school biedt drankjes aan in glazen flesjes.
  • In de refter drinken we water van de kraan.
  • Onze boterhammen doen we in een brooddoos.
  • Fruit eten in de klas.
 • Afval leren sorteren van in de kleuterklas: papier, PMD, fruit- en restafval worden apart verzameld met de hulp van de kinderen en workshops bv.: Viesvuilland in tweede & derde kleuter en LABO in de tweede graad.
 • Zwerfvuilacties: meewerken aan het opruimen van bermen, grachten en pleintjes in de gemeente. 
 • Papier in de papierbak: het verzamelen en sorteren (3de leerjaar).
 • Fruitafval verzamelen en onderhouden van de compostvaten in de tuin (4de leerjaar).
 • Tuinieren: lenteactiviteiten zoals groenten kweken, bloemen of kruiden planten, onkruid wieden in de kleine moestuin.
 • Witloof en champignons kweken in de klas met de teeltkits van Inagro.
 • Onderzoek en onderhoud van het insectenhotel in de tuin (5de leerjaar).
 • Zorg voor planten of kleine dieren in de klas (klastaak).
 • Dierendag op school of op bezoek bij de dieren (imker, kinderboerderij, dierenpark, …): met zorg en respect leren omgaan met dieren, het verzorgen van dieren.
 • Vogels voederen in de winter en tellen in de lente, voederplankjes of nestkastjes maken (bv. Natuurpunt).
 • Al ‘strappend’ naar school komen: te voet, met de step of fiets. Kinderen en ouders worden aangemoedigd de auto altijd, soms of regelmatig achterwege te laten. De school organiseert dagelijks rijen naar het centrum van de gemeente om de kinderen van de lagere school veilig door het centrum en door het verkeer te loodsen.
 • Seizoenswandelingen in de schoolomgeving en in het bos.
 • Groene vingers en groene experimenten gaan wij niet uit de weg, samen op zoek in de schooltuin: kleine kriebeldiertjes in de grond, vogels in de bomen en in de lucht, wilde bloemen en onkruid, de appelbomen en plantbakken.
 • Even een kijkje nemen bij het weerstation ‘Hoe is het weer vandaag?’.
 • De klassen gaan op uitstap en werken samen met de natuurgidsen van de provincie, in Ter Kerst of Huwynsbos, op landschapswandeling of kaboutertocht bv. Uitstap met de Voelsprieterij

‘Curieuzeneuzen’, deelname aan deze grote stikstofdioxidemeting zodat iedereen zich bewust wordt dat de luchtkwaliteit niet matig of redelijk mag zijn, maar GOED MOET ZIJN. Veel en veilig buiten kunnen spelen, is een basisrecht voor alle kinderen. Ook op school. Duurzaam verkeer