Top

Klasoverstijgende projecten


Regelmatig organiseert de school klasoverstijgende projecten waarbij samenwerking centraal staat.

  • Kunstproject
  • Totaalspektakel ‘De Waanzinnige Boomhut’
  • Dierendag (traditionele en muzische versie)
  • Grootouderfeest
  • Vriendschapsweek
  • 1 september of startweek schooljaar
  • opendeurdag met themaweek
  • Kerstmarkt
  • Bosklas
  • Inleefproject

In deze projecten vullen groot en klein elkaar aan. Kinderen oefenen ondertussen hun sociale en communicatieve vaardigheden. Ze leren dat deze noodzakelijk zijn om projecten te realiseren en mooie eindresultaten te bekomen.

Leefwereld, ervarings- en belevingswereld van het kind

In de klas vertrekken we heel vaak vanuit de leefwereld van de kinderen. Zo ontstaan er tal van projecten waar langere tijd rond gewerkt wordt (2 tot 3 weken).
Kinderen worden gestimuleerd vanuit hun eigen kennen en kunnen. Op een natuurlijke en betekenisvolle manier benutten ze verschillende vaardigheden, leren ze samenwerken en hun talenten en mogelijkheden ontdekken en uitbreiden.
Actuele projecten: EHBO, Fairtrade, Artsen Zonder Grenzen, groen in onze school, verkeerseducatie, veilig gamen en gebruik van sociale media …Het doel is steeds dat kinderen een transfer kunnen maken tussen de leerstof op school en hun leefwereld.


Inleefprojecten en goede doelen


Ook inleefprojecten verruimen hun blik op de werkelijkheid, op het verleden en de toekomst. Tijdens inleefdagen in het vijfde en zesde leerjaar leven kinderen als medewerker van Artsen Zonder Grenzen, als oorlogsslachtoffer of soldaat, als deelnemer van Studio Globo …
Bezoekers met expertise komen langs en delen hun levenservaring en blik op de wereld.

Ook het goede doel is nooit ver weg: jaarlijks organiseert de school kleine of grote liefdadigheidsacties zoals de kerstmarkt, Warmste Knuffel, Vraag een plaatje aan of zelfs een Urban Trail doorheen de gemeente. Ook kleine projecten zoals Damiaanactie, Koffiestop, Fairtradewinkel, sneukelbuffet… leren hen om zelf te ondernemen en stil te staan bij lokale en duurzame handel, solidair te zijn en te delen met anderen.